تبریک !

شما برنده یکی از جوایز زیر ( مجموعه ابزار یا دریل پیچ گوشتی ) شده اید.

لطفا بعد از انتخاب جایزه خود، با شماره 02133939945 تماس حاصل فرمایید.